Mūsų siekis - saugi ir ori senatvė!

 

 

GYVENTOJŲ LANKYMAS GLOBOS NAMUOSE

Informuojame, kad nuo 2021-09-13 įsigaliojo LRV 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo" (toliau – Nutarimas) pakeitimai (aktuali redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c51f7f0fbfa11eb9f09e7df20500045) – kviečiame susipažinti ir vadovautis.

 

Lankymas globos namuose leidžiamas nuo 11 val. iki 18 val.

 

Apie planuojamą lankymo laiką privaloma iš anksto informuoti socialinius darbuotojus:

Tel. 8 672 85 432 arba 8 (5) 230 06 34

 

Atvykus aplankyti prašome skambinti:

I – IV   9.00-16.00

 

V     9.00-15.00

 

 

 

 

 

socialiniams darbuotojams

tel. 8 672 85 432

I -IV po 16 val.

 

V     po 15 val.

 

Savaitgaliais ir švenčių dienomis 

 

budinčiam slaugytojui

tel. 8 684 86583

 

tel. 8 672 37371

 

Gyventojų lankymas išskyrus terminalinės būklės gyventojus stacionariose socialinių paslaugų įstaigose leidžiamas tik šiais atvejais:

1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų: 

1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

1.6. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai;

2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:

2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba

2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;

3. asmeniui, kuriam atliktas COVID-19 tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas,  – ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą;

4. yra vaikas iki 16 metų;

Lankymo tvarka :

 

 1. Rekomenduojama artimuosius lankyti ne dažniau, kaip kartą per savaitę, išskyrus individualius atvejus, suderinus su gyventoją aptarnaujančiu socialiniu darbuotoju.
 2. Lankytojai, atvykę lankyti artimojo į globos namų patalpas, be pasitinkančio darbuotojo neužeina, laukia prie durų, kol juos pasitinkantis darbuotojas pamatuos jų kūno temperatūrą, informuos apie pagrindinius reikalavimus lankymo metu.
 3. Prieš įeidami į socialinės globos įstaigą, lankytojai turi dezinfekuoti rankas, nuo visų socialinės globos įstaigoje esančių asmenų laikytis ne mažesnio nei 2 metro atstumo.

 

Lankymas uždarose patalpose organizuojamas laikantis šių sąlygų:

 1. vyresni nei 6 metų lankytojai privalo dėvėti priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Nedėvėti kaukių leidžiama neįgaliems asmenims, kurie dėl sveikatos būklės jų dėvėti negali ar kurių sveikatos būklei gali pakenkti jų dėvėjimas (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;
 2. vengti tiesioginio fizinio kontakto;
 3. lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 minučių;
 4. lankyti gali tik lankytojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz.: lankymas draudžiamas kaip  lankytojai karščiuoja, kosi, sunkiai kvėpuoja ir pan.);
 5. vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti tik vienas asmuo;
 6. gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimas vyksta globos namų patalpoje ar gyventojo kambaryje, lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų;
 7. pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui, patalpos išvėdinamos.


Lankymas lauke organizuojamas laikantis šių sąlygų:

 1. vieną gyventoją lauke tuo pačiu metu gali lankyti 2-3 asmenys;
 2. rekomenduojame laikytis ne mažesnio nei 2 metro atstumo;
 3. rekomenduojama lankymo trukmė iki 1 val.;
 4. lankymas turi būti organizuojamas taip, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis gyventojo fizinis kontaktas su lankančiais asmenimis;
 5. lankymo metu tam numatytoje vietoje neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų.

Maloniai prašome Jūsų supratimo ir reikalavimų laikymosi, nes tik visų mūsų bendrų pastangų dėka galėsime apsaugoti save ir globos namų gyventojus, bei užtikrinsime, kad aplinka būtų saugi.

Visada atsakysime Jums į visus iškilusius klausimus:

Telefonai pasiteiravimui:

Socialiniai darbuotojai  

Mob.: 8 672 85 432  

Tel.: 8 (5) 230 06 34