Mūsų siekis - saugi ir ori senatvė!

 

Specialiųjų socialinės globos namų " Tremtinių namai" darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartys, darbo apmokėjimo sistema

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2021 M. I - III KETV.

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2020 M. I - IV KETV.

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2019 M. I - IV KETV.

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS  2018 M. IV KETV. 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Atnaujinta 2020 02 12