Mūsų siekis - saugi ir ori senatvė!

 

Specialiuose socialinės globos namuose „Tremtinių namai“ 2018 m. IV ketvirtį dirbusių darbuotojų skaičius 45.

Informacija apie Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

 Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai” darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę alga, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis  2017 m. Eur

Darbuotojų einančių vienarūšes pareigas skaičius

2018 m. IV ketv. vidutinis mėnesio darbo užmokestis Eur

IV ketvirtis

Administracijos vadovai*

1364

4

1636

Socialiniai darbuotojai

961

3

1197

Socialinių darbuotojų padėjėjai

634

18

795

Sveikatos priežiūros darbuotojai

916

5

1001

Specialistai

710

9

949

Kvalifikuoti darbininkai

633

4

779

* Administracijos vadovams priskiriama įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotoja, struktūrinių padalinių vadovai.

 

 Pastabos: Darbuotojams, kurie atlikdami tarnybinę veiklą kvalifikuotai vykdė skubias užduotis dėl paskirtų naujų funkcijų ar kitų papildomų darbų, buvo paskirta priemoka prie tarnybinio atlyginimo.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Atnaujinta 2019 01  17