Mūsų siekis - saugi ir ori senatvė!

 

Šiuo metu ieškome

Siūloma darbo vieta:

 • Psichologas

Etatų skaičius :

 • 0,5 etato

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų krypties išsilavinimą, psichologo kvalifikaciją;
 • turėti ne mažiau dviejų metų psichologo darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos respublikos konstitucija, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindines funkcijas, globos namų nuostatais, medicinos ir slaugos etikos normomis;
 • gebėti bendrauti su pagyvenusiais asmenims, būti tolerantiškas, iniciatyvus;
 • išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo reikalavimus;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programomis.

Užduotys būsimam (-ai) darbuotojui (-ai):

 • organizuoja ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia globos namų gyventojams psichologinę pagalbą; įvertina globos namų gyventojų psichologines ir asmenybės problemas, nustato galias ir sunkumus, asmenybės ypatumus, specialiuosius poreikius ir padeda juos spręsti;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės problemų turinčius globos namų gyventojus, jų šeimos narius (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • konsultuoja globos namų darbuotojus, teikia jiems pasiūlymus ir rekomendacijas darbui su globos namų gyventojais, turinčiais psichologinių ir asmenybės problemų;
 • rengia individualias rekomendacijas globos namų gyventojų psichologinėms, asmenybės problemoms spręsti;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias globos namų gyventojams išvengti psichologinių, asmenybės problemų;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą globos namų gyventojų psichologinėms problemoms spręsti; atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į globos namų gyventojų poreikius;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus globos namų direktoriaus pavaduotojui;
 • vadovybės pavedimu dalyvauja globos namų ar kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;
 • esant tarnybiniam būtinumui pavaduoja kitus globos namų darbuotojus;
 • vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, globos namų vadovybės pavedimus;

Darbo vieta:

Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“, Meškeriotojų g. 22, Vilnius.

Siūlome:

 • mokymus darbo vietoje;
 • socialines garantijas ir laiku mokamą darbo užmokestį;
 • galimybę įgyti naujų įgūdžių ir žinių.

Susisiekite Jums patogiausiu būdu: