Mūsų siekis - saugi ir ori senatvė!

Visuotinis gyventojų susirinkimas

2013-02-06 14:21

Sausio 30 d. gyventojai gausiai rinkosi į Visuotinį susirinkimą. Direktorė Jolanta Bielskienė pateikė nuveiktų darbų ataskaitą, iliustruodama vaizdine medžiaga. Tie darbai ir plika akimi matomi: renovuoti du kambarių blokai, pritaikant gyventi neįgaliesiems, atliktas trečiojo aukšto remontas, pagal galimybes remontuojami gyvenamieji kambariai, išleistas įstaigą pristatantis lankstinukas, Dainos mylėtojų klubo kompaktinė plokštelė ir t.t.


Ona Ulozienė apžvelgė anketas, kuriose gyventojai vertino socialinį darbą dirbančiųjų teikiamų paslaugų kokybę, nurodė veiklos trūkumus, pateikė pasiūlymus šiai veiklai gerinti. Ir širdį džiugina, ir dar labiau stengtis įpareigoja tokie žodžiai: „niekur šitei nebus, kap čionai“ arba „labai patenkinta gyvenimu čia ir visiems linkiu tokios senatvės“, „visos gražios, visos geros ir malonios, duok, Dieve, kad ilgai gyventų ir žmonėms padėtų“.


Gyventojai buvo supažindinti su naujomis Socialinės globos normomis, atsakyta į klausimus, pateikti globos namų veiklos 2013 m. pagrindiniai aspektai. Gražiai padėkota Gyventojų tarybai už darbą, išrinkta nauja Globos namų taryba, susidedanti iš 5 gyventojų ir 2 darbuotojų.


 


 Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Ona Ulozienė


 


 


 Naujai išrinkti Globos namų tarybos nariai: Janina Krilavičiūtė, Janina Markevičienė, socialinė darbuotoja Viktorija Vaineikytė, vyr. slaugytoja Alina Čepukienė, Genė Mielkienė, Levita Kaveckienė, Ona Achramovičienė.