Mūsų siekis - saugi ir ori senatvė!

Dalyvavimas konferencijoje „Gyvensime tėvų žemėje“

2017-12-15 12:55

Konferenciją tokiu pavadinimu gruodžio 14 d. surengė Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Ši konferencija skirta politinių kalinių ir tremtinių sugrįžimo į Lietuvą programos įgyvendinimo 25 metų sukakčiai pažymėti. Tremtinių namų Dainos mylėtojų klubo dainininkams suteikta garbė koncertuoti konferencijos dalyviams.


Po LR Seimo narės Degutienės, Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio sveikinimų buvo pateikta Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktoriaus Aivydo Keršulio apžvalga apie tai, kaip vyksta Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų grįžimo į Lietuvą 1992-2017 m. programos įgyvendinimas. Toliau sekė istoriko Arvydo Nikžentaičio, Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos prezidento Sigito Besagirsko, Vilniaus lietuvių namų gimnazijos direktoriaus Gintauto Rudzinsko, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės Birutės Burauskaitės pranešimai.


Apie tai, kas nuveikta, kas daroma, kas darytina, įdomiai, įtaigiai pasakojo buvę lietuvių namų auklėtiniai -  žmonės, kurie grįžimo programos dėka atvyko į Lietuvą, čia siekia mokslo, sėkmingai dirba, kuria šeimas ir tampa pilnaverčiais Lietuvos piliečiais, už tą pokytį gyvenime nuoširdžiai dėkingi departamentui, o ypač Rimai Gudelytei. Konferenciją gražiai užbaigė lietuvių namų gimnazijos programa, Mišios už tremtinius Šv. Jonų bažnyčioje,  nuostabiai giedant Operos solistei Rasai Juzukonytei.
                                                                      Vyriausioji socialinė darbuotoja Ona