Mūsų siekis - saugi ir ori senatvė!

Svečiuose Vilniaus krašto skautai

2018-07-25 08:12

Liepos 23 d. globos namuose „Tremtinių namai“ lankėsi Lietuvos skautijos Vilniaus krašto Skaisčio tunto Lizdeikos skautų vyčių draugovės skautai. Skautų šūkis – „Dievui, Tėvynei, artimui“, o pošūkis – „Budėk“. Skautai gyventojams pasakojo apie skautišką ideologiją, veiklą, apie Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse vykusią Tautinę stovyklą „Laužų kartą“. Senoliai buvo sužavėti jaunimu trykštančiu patriotiškumu, meile Lietuvai, pagarba seniems, ligotiems žmonėms.


Tai pirmas, bet nepaskutinis susitikimas su skautais. Jaunuoliai su gyventojais numato vykdyti projektą „Laiškai seneliams“.


 Iki malonaus

 


                                                                                            Socialinė darbuotoja Asta