Mūsų siekis - saugi ir ori senatvė!

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

2019-01-14 09:07

Prieš 28 metus vieningai susitelkusi pilietinė visuomenė apgynė valstybės nepriklausomybę.  Sausio 13 – oji, Laisvės gynėjų diena, vis daugiau suprantama ne kaip gedulo, o kaip pergalės diena.


Tremtinių namų bendruomenė kartu su Kauno miesto folkloriniu ansambliu „Alda“ šeštadienio rytą rinkosi minėti šią, mums visiems labai svarbią dieną. Koncerto pradžioje svečiai visiems susirinkusiems padovanojo po moksleivių rankomis nunertą tautinę juostelę ir prie jos pritvirtintą simbolinę gėlytę - neužmirštuolę.
Folklorinis ansamblis savo programą pradėjo pasaka apie kareivį ir sunkią jo dalį. Pasakojimo intarpuose, buvo atliekamos lietuvių liaudies dainos, šokami liaudies šokiai. Vėliau  ansamblio vadovė Ramunė kvietė visus gyventojus prisijungti atliekant visiems jau mintinai žinomas partizanines, tremties dainas.


Koncertą baigėme Maironio kūriniu „Lietuva brangi“.
Nuoširdžiai dėkojame Kauno miesto folklorinio ansamblio vadovėms Ramunei Baniulienei, Giedrei Ramunei Pečiulienei už skambias dainas ir šiltas akimirkas.


                                                            Socialinė darbuotoja Violeta