Mūsų siekis - saugi ir ori senatvė!

Sausio 13 - osios minėjimas

2020-01-13 14:51

Taip jau susiklostė mūsų tautos istorija, kad kiekvienų metų pradžioje mes triskart suklustame ties valstybės savitumo, tautiškumo, laisvės sąvokomis – švenčiame tris svarbias, išdidžias mūsų tautos šventes. Žiemos šalčiu, netektimi ir siaubu paženklintą, tačiau laisvės spalva pražystančią Sausio 13 – ąją. Šią dieną įvykęs masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Šią dieną gyventojai minėjo visi kartu, vieningai giedodami Lietuvos himną ir dalyvaudami pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija", kiekviename lange uždegdami žvakutes. Dėkodami laisvės gynėjams senoliai: Janina, Algimantas, Levita, Stasė, Marytė, Alfonsas ir savanoris Donatas skyrė jiems Bernardo Braždionio, Juozo Nekrošiaus ir savo kūrybos eiles, dainas.

                                                                                             Užimtumo specialistė Gertrūda