Mūsų siekis - saugi ir ori senatvė!

 

Parama


Tremtinių namų bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkojame gyventojų 
artimiesiems, darbuotojams, jų šeimos nariams  ir visiems, parėmusiems globos 
namus, pervedant  2% gyventojų pajamų mokesčio.

 Už šias lėšas buvo nupirktos kalėdinės dovanos gyventojams, kitos  lėšos 
buvo panaudotos gyventojų užimtumui: organizuojamos  išvykos ir kiti renginiai, 
lankomi muziejai bei parodos.


Būsime labai dėkingi, jei ir šiais metais skirsite paramą mūsų globos namams: 
kursime įvairesnį ir įdomesnį gyventojų laisvalaikį bei toliau gražinsime mus visus 
supančią aplinką.


         Globos namų sąskaita, į kurią galima pervesti 2% gyventojų pajamų mokesčio:
Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“
Meškeriotojų g. 22, LT-10100 Vilnius
Įmonės kodas 188651677
Sąsk. Nr. LT23 7300 0100 0246 2957 
AB Swedbank bankas

Iš anksto dėkojame už suteiktą paramą. 

"Tremtinių namų" bendruomenė

 

 

 

Redaguota 2019 03 01