Mūsų siekis - saugi ir ori senatvė!

 

KVIEČIAME PAREMTI TREMTINIŲ NAMUS  –

                                                                                      UŽUOVĖJĄ  SUGRĮŽUSIEMS

 

Skausmingas Lietuvos istorijos tarpsnis – politkalinių ir tremtinių likimai, sugriuvę istorijos sūkuriuose. Kova, meilė artimam bei Tėvynei buvo tai, kas mūsų tautai leido išlikti pačiais sunkiausiais laikais. Laikais, kuriuose svarbiausi to laikotarpio liudytojai ir gyva tautos istorija – nepalūžę, išgyvenę ir sugrįžę tremtyje ir kalėjimuose buvę žmonės.

1997 metų lapkričio 3 diena - tai diena, kai Lietuva parodė, kad laukia sugrįžtančių į Sibirą ištremtų savo piliečių. Šią rudens dieną Valakupių pušyne oficialiai buvo atidaryti „Tremtinių namai“. Gerumo ir šilumos kupinuose namuose apsigyveno pirmieji gyventojai – politiniai kaliniai, tremtiniai, rezistencijos dalyviai bei jų sutuoktiniai, kurie dėl senatvės, negalios ar dėl tam tikrų socialinių aplinkybių negalėjo savimi pasirūpinti.

Per šiuos metus buvo daug padaryta, tvarkant aplinką bei gerinant visapusiškos globos ir slaugos paslaugas. Tačiau turimų išteklių ne visada viskam pakanka. Todėl jei Jūsų gera širdis, gražūs norai ir galimybės leidžia prisidėti prie senolių orios senatvės užtikrinimo kviečiame paremti Tremtinių namus ir gyventojų norų išpildymą.

Mūsų sąskaita paramai - LT237300010002462957. Mielai susitiksime aptarti Jums tinkamas paramos sąlygas ir paramos formas.