Mūsų siekis - saugi ir ori senatvė!

 

Kokie reikalingi dokumentai, norint apsigyventi stacionarioje socialinės globos įstaigoje?

 

Asmuo, norintis gauti socialines paslaugas, turi pateikti socialiniam darbuotojui visą būtiną informaciją, susijusią su asmens poreikio socialinėms paslaugoms vertinimu:

1. asmens prašymą (jo globėjo);

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3. pensininko pažymėjimą ir jo kopiją;

4. tremtinio statusą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją (jei asmuo turi);

5. specialiųjų poreikių nustatymo pažymą ir neįgaliojo pažymėjimą (jei turi nustatytus specialiuosius poreikius arba darbingumo lygį);

 6. medicininių dokumentų išrašą F 027/a (iš poliklinikos) su Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvadą dėl pensionato profilio – bendro tipo ar psichoneurologinio;

7. pažymą apie gaunamas pajamas.

Visus išvardintus dokumentus reikia pateikti savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.