Mūsų siekis - saugi ir ori senatvė!

 

Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“ skelbia netinkamo naudoti ilgalaikio turto pardavimo pakartotiną viešąjį aukcioną, kuris vyks 2018 m. gruodžio 17 d. 10,00 val. Globos namų administracijos patalpose, Rukeliškių g. 30, Vilniuje. Parduodamas 2008 m. automobilis Mazda 5, su variklio defektu. Automobilio kainą 1400,00 eu.

PARDUODAMO TURTO INFORMACINĖ KORTELĖ

Specialiųjų socialinės globos namų "Tremtinių namai" turto pardavimo viešame prekių tiesioginiame aukcione taisyklės

          Parduodama automobilį galima apžiūrėti nuo 2018 m. gruodžio 10 d. iki gruodžio 14 d., darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 12.00 val.  Adresu: Minsko pl. 11, Vilnius ( automobilių saugojimo aikštelė). Pasiteiravimui darbo dienomis nuo 9,00 val. iki  12 val.    Atsakingas asmuo – ūkio skyriaus vedėjas Dainius Jakutis , tel. +370 645 30997, el. p.: tremtiniu.ukis@gmail.com.

          Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 10.00 val. iki 10.30 val. Dalyviai privalo turėti asmens dokumentą. Aukciono dalyvio bilieto kaina 5,00 eurai. Bilietas įsigyjamas registracijos į aukcioną metu grynaisiais įmokant į kasą arba aukciono dieną pateikiant pavedimo kopiją. Dalyvauti tiesioginiame aukcione siūlant pirkimo kainą turi teisę tik registruotas, aukciono dalyvių žurnale, asmuo įgyjes aukciono dalyvio bilieta su įrašytu dalyvio numeriu.   

          Aukciono laimėtojas už aukcione įsigytą valstybės turtą atsiskaito grynaisiais įmokėdamas į kasą 20 procentų nuo pasiūlytos kainos aukciono vykdymo metu, likusią sumos dalį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po aukciono grynaisiais įmokant į kasą arba atsiskaitant pavedimu į Globos namų atsiskaitomąją sąskaitą LT887300010142900036 AB Swedbank banke, atsiunčia pavedimo kopija el.p.  tremtiniunamai@gmail.com : Nustatytu laiku nesumokėjus likusios sumos dalies, įmokėta dalis negrąžinama. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 10 darbo dienų nuo visiško atsiskaitymo už nupirktą turtą. Per nurodytą terminą nepaimtas įsigytas turtas nebus saugomas. Aukciono rengėjas už įsigyto turto nenurodytus gedimus neatsako ir nepriima pretenzijų.