Menu Close

Istorija

Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“

Istorija ir dabartis 

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ėmėsi spręsti politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių grįžimo į Lietuvą klausimą. 1992 m. buvo įkurtas Tremtinių grįžimo fondas, kurio svarbiausias projektas – įkurti namus, pastogę grįžusiems tremtiniams, nebeįstengiantiems savimi pasirūpinti. Fondo pirmininku išrinktas Vytautas A. Cinauskas. 1993 m. nemažomis pastangomis iš Vilniaus savivaldybės buvo gautas beirstantis trijų aukštų vasarnamis Valakampių pušyne. Prasidėjo rekonstrukcijos ir remonto darbai. Aukomis rėmė nevyriausybinės organizacijos ir fondai, pasaulio lietuviai. Ir dabar tautiečiai iš viso pasaulio yra laukiami svečiai.

 

1997 m. lapkričio 10 d. įvyko iškilmingas šių globos namų atidarymas. Jaukią pastogę ir prieglobstį čia surado 73 gyventojai, kurie dėl senatvės, negalios ar tam tikrų socialinių aplinkybių negalėjo savimi pasirūpinti. Pirmieji gyventojai atvyko tiesiai iš Sibiro, iš Latvijos (nuteisti be teisės grįžti į Tėvynę, tad apsigyvenę netoli nuo jos), kiti suvažiavo iš įvairių Lietuvos vietų. Jiems įsikurti ir adaptuotis naujoje vietoje padėjo 10 darbuotojų, dauguma iš jų irgi tremtyje buvę arba ten gimę. Visiems tai buvo nelengva pradžia ir iššūkis.

 

Taip pamažu kūrėsi Tremtinių namų bendruomenė, tradicijos ir šventės. Daug metų gegužės mėnesį čia buvo įspūdingai švenčiama  Partizanų diena: su gausiais svečiais, meno kolektyvais, laužu ir kareiviška koše. Panaši atmosfera sukviesdavo į Ariogalą, į tradicinį Lietuvos tremtinių, politinių kalinių, Laisvės kovų dalyvių sąskrydį  „Su Lietuva širdy“, į kurį kiekvieną rugpjūtį noriai vykdavo mūsų gyventojai, lydimi darbuotojų. Didžiajai daugumai gyventojų buvo labai svarbu ne tik šventėje pabūti kartu, bet ir gyvenimo rudenį praleisti tarp bendraminčių, panašaus likimo žmonių.

 

Savo išgyvenimus, mintis ir jausmus jie išsako ne tik dalindamiesi prisiminimais, kurdami eiles, bet ir dainuodami.  2003 m. mėgstantys dainą gyventojai susibūrė į Dainos mylėtojų klubą, tebegyvuojantį iki šiol, vadovaujamą garsios kanklininkės Daivos Čičinskienės. Su koncertinėmis programomis aplankyti ne vieni vaikų ir senelių globos namai, mokyklos, vaikų darželiai, Mokytojų namai, Vilniaus apskrities administracija, Tremtinių chorų dainų šventė ir t.t. Tremtinių namų bendruomenė džiaugiasi įrašyta jau antra kompaktine plokštele.

 

Įprasminant čia gyvenančių žmonių skaudžią praeitį, siekiant Dievo palaimos šių namų gyventojams, globos namų kieme dešimtmečio proga (2007 m.) iškilo koplytstulpis. Dar po poros metų atidengta atminimo lenta šių namų įkūrėjui, globėjui, tremtiniui ir poetui Vytautui A. Cinauskui.

 

Ir kiti žinomi žmonės paliko pėdsaką Tremtinių namų gyvenime. Dvasine ramybe rūpinosi monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, ne kartą lankėsi kunigai Ričardas Doveika, Algimantas Keina, monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Čia gyveno ir kūrė buvęs politinis kalinys, rašytojas Viktoras Alekna, partizanės ir poetės Marijona Štarolytė, Ona Jurgelienė, visiems gerai pažįstama aktorė Aldona Vederaitė, mokytojai iš didžiosios raidės: Juozas Mičiulis, buvęs su mumis iki 102 su puse metų, Aniceta Skabickienė, gegužę minėsianti 104 metų sukaktį.

 

Laikui bėgant, padidėjo poreikis šiuos namus pritaikyti senyvo amžiaus žmonėms, neįgaliesiems. Globos namuose buvo įrengtas liftas, 12 vietų slaugos skyrius, svetainė gyventojų kasdieniam užimtumui, bendravimui su artimaisiais.  Buvo suremontuota koplyčia, laiptinės, pagal galimybes remontuojami gyventojų kambariai, įrengiamos naujos dušo patalpos,  pritaikytos asmenims su negalia, yra patogus išvažiavimas į kiemą, kuriame 2014 m. įrengta jauki pavėsinė. Joje gyventojai slepiasi nuo lietaus ir nuo saulės, prisėda pailsėti pasivaikščiojimo metu, susirenka švęsti Užgavėnių, Joninių, bendrauja su giminėmis.  Nuo globos namų stogo į visus žvelgia skulptoriaus Vaido Ramoškos sukurtas angelas, įsikūręs čia minint 2015 metų Vasario 16 – ąją.

 

Globos namų pavadinimas ir administracinė priklausomybė buvo ne kartą keičiami, tačiau visada daugiausia dėmesio skiriama gyventojų gerovei, kokybiškai priežiūrai, slaugai. Gyventojai įsikūrę kambariuose, yra šeši dviviečiai kambariai slaugomiems asmenims. Patalpos įrengtos artumo namų aplinkai, privatumo, orumo principais, atsižvelgiant į gyventojų poreikius. Gyventojai aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis, buitine technika, kiekviename kambaryje yra priešgaisrinė, personalo iškvietimo sistema. Bibliotekoje yra nauji laikraščiai, žurnalai, galimybė naudotis kompiuteriu, interneto prieiga.

Ilgą laiką globos namuose gyveno 80 gyventojų. Nemažėjant norinčiųjų apsigyventi skaičiui, 2017 m. rudenį buvo įsteigtos papildomos 7 vietos trumpalaikei globai. Čia suteikiamos slaugos ir globos paslaugos 6 mėn. per kalendorinius metus.

 

 Įstaigoje yra valgykla, gyventojai gali pasirinkti norimus patiekalus, yra specialus maitinimas pagal gydytojo paskirtas dietas, negalintiems vaikščioti karštas maistas specialiu vežimėliu išvežiojamas po kambarius, tačiau valgyklos  bei maisto gamybos patalpos yra ankštos, nėra sąlygų gyventojams maitintis vienu metu. Įstaigai siekiant gerinti socialinių paslaugų kokybę ir plėtrą, užtikrinti  palankias sąlygas globos namų gyventojams, 2017 m. pradėtas statyti globos namų priestato I-as korpusas, jame bus įrengtos valgyklos, maisto gamybos, administracijos ir kineziterapijos patalpos. Pabaigus priestato I-o korpuso statybos darbus, planuojama, gavus paramos  lėšas, investuoti į priestato II-o korpuso statybą, įrengiant jame slaugos skyrių su 22 papildomomis vietomis.

 

Gyventojų laisvalaikis organizuojamas atsižvelgiant į jų poreikius. Įstaigoje dirba socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai. Nuolat organizuojami teminiai renginiai, kartu švenčiamos valstybinės, religinės, kalendorinės, asmeninės šventės. Kiekvieną šeštadienį koplyčioje Šv. Mišias aukoja Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios kunigai.  Gyventojai dalyvauja Smalsiųjų senjorų klubo susitikimuose, literatų ir teatro būreliuose, kasdieninėje užimtumo veikloje, individualioje ir grupinėje mankštoje, šiaurietiško ėjimo užsiėmimuose, relaksacijos valandėlėse. Gyventojai noriai renkasi į filmų  peržiūras,  pokalbių ir diskusijų valandėles sveikos mitybos ir gyvensenos temomis, vedamas savų ir atvykusių  specialistų, pagal galimybes dalyvauja politinėje ir visuomeninėje veikloje, vyksta į ekskursijas, lanko teatrą, parodas, dalyvauja muziejų edukacinėse programose. Globos namuose lankosi poetai, dailininkai, kiti įžymūs mūsų krašto žmonės ir svečiai iš užsienio, meno kolektyvai, moksleiviai, darželinukai, studentai, savanoriai. 2015 metų Gedulo ir Vilties dienos išvakarėse Tremtinių namuose apsilankė Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 2017 m. šia proga Tremtinių namų gyventojus savo atvykimu pagerbė Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų komisijos pirmininkas Juozas Olekas, narys Stasys Jakeliūnas.

 

Tremtinių namų gyventojai ir darbuotojai yra tarsi didelė šeima, kurioje vyrauja geranoriška pagalba, rūpestis, atjauta ir supratimas.

Skip to content