Menu Close

Paslaugų kaina

Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai” direktoriaus 2023 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A1- 62  ” Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos kainų specialiuosiuose socialinės globos namuose “Tremtinių namai” 2024 m.” patvirtinta socialinės globos kaina vienam asmeniui per mėnesį yra 1370,00 EUR , o sunkios negalios asmeniui per mėnesį – 1530,00 EUR . Naujai patvirtintos socialinės globos kainos taikomos nuo 2024 m. sausio 1 d.

Skip to content