Menu Close

Paslaugų kaina

Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai” direktoriaus 2021 m. lapkričio  29  d. įsakymu Nr. A1- 61 ” Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos kainų specialiuosiuose socialinės globos namuose “Tremtinių namai” 2022 m.” patvirtinta socialinės globos kaina vienam asmeniui per mėnesį yra 1100,00 EUR , o sunkios negalios asmeniui per mėnesį –  1230,00 EUR . Naujai patvirtintos socialinės globos kainos taikomos nuo 2022 m. sausio 1 d.

Skip to content