Menu Close

Parama

KVIEČIAME PAREMTI TREMTINIŲ NAMUS  – UŽUOVĖJĄ  SUGRĮŽUSIEMS

Skausmingas Lietuvos istorijos tarpsnis – politkalinių ir tremtinių likimai, sugriuvę istorijos sūkuriuose. Kova, meilė artimam bei Tėvynei buvo tai, kas mūsų tautai leido išlikti pačiais sunkiausiais laikais. Laikais, kuriuose svarbiausi to laikotarpio liudytojai ir gyva tautos istorija – nepalūžę, išgyvenę ir sugrįžę tremtyje ir kalėjimuose buvę žmonės.

1997 metų lapkričio 3 diena – tai diena, kai Lietuva parodė, kad laukia sugrįžtančių į Sibirą ištremtų savo piliečių. Šią rudens dieną Valakupių pušyne oficialiai buvo atidaryti „Tremtinių namai“. Gerumo ir šilumos kupinuose namuose apsigyveno pirmieji gyventojai – politiniai kaliniai, tremtiniai, rezistencijos dalyviai bei jų sutuoktiniai, kurie dėl senatvės, negalios ar dėl tam tikrų socialinių aplinkybių negalėjo savimi pasirūpinti.

Per šiuos metus buvo daug padaryta, tvarkant aplinką bei gerinant visapusiškos globos ir slaugos paslaugas. Tačiau turimų išteklių ne visada viskam pakanka. Todėl jei Jūsų gera širdis, gražūs norai ir galimybės leidžia prisidėti prie senolių orios senatvės užtikrinimo kviečiame paremti Tremtinių namus ir gyventojų norų išpildymą.

Mūsų sąskaita paramai – LT534040063610001240. Mielai susitiksime aptarti Jums tinkamas paramos sąlygas ir paramos formas.

Tremtinių namų bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkojame gyventojų
artimiesiems, darbuotojams, jų šeimos nariams  ir visiems, parėmusiems globos
namus, pervedant 1, 2% gyventojų pajamų mokesčio.

 Už šias lėšas buvo atnaujintas inventorius, skirtas gyventojų užimtumui (nupirktas krepšinio stovas su lanku, belaidė garso kolonėlė, sensorinis žaislas), kitos  lėšos
buvo panaudotos gyventojų  išvykoms, koncertui  ir spaudos prenumeratai.

Būsime labai dėkingi, jei ir šiais metais skirsite paramą mūsų globos namams:
kursime įvairesnį ir įdomesnį gyventojų laisvalaikį bei toliau gražinsime mus visus
supančią aplinką.

Globos namų sąskaita, į kurią galima pervesti 1,2% gyventojų pajamų mokesčio:
Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“
Meškeriotojų g. 22, LT-10100 Vilnius
Įmonės kodas 188651677
Sąsk. Nr. LT23 7300 0100 0246 2957
AB Swedbank bankas

Iš anksto dėkojame už suteiktą paramą.

“Tremtinių namų” bendruomenė

 

Skip to content