Menu Close

Mokėjimo tvarka

Asmens socialinių paslaugų poreikį bei finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybė. Mokėjimo dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes.

 

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jei asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Jei suaugusio asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

 

Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės gali būti nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą.

 

Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai” direktoriaus 2023 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A1- 62  ” Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos kainų specialiuosiuose socialinės globos namuose “Tremtinių namai” 2024 m.” patvirtinta socialinės globos kaina vienam asmeniui per mėnesį yra 1370,00 EUR , o sunkios negalios asmeniui per mėnesį – 1530,00 EUR . Naujai patvirtintos socialinės globos kainos taikomos nuo 2024 m. sausio 1 d.

Skip to content