Menu Close

Socialinio darbo paslaugos

Socialinis darbas organizuojamas pagal individualius socialinės globos planus, kuriuos rengia, tikslina socialinis darbuotojas ir kiti globos namų specialistai. Kartu su asmeniu analizuojama probleminė situacija, ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų, numatomos priemonės. Naujai atvykusiems gyventojams padedama įveikti adaptacijos sunkumus. Atliekamas asmens savarankiškumo vertinimas ir periodinis peržiūrėjimas. Gyventojas motyvuojamas dalyvauti įvairiuose socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal pomėgius, galimybes, tradicijas.

Socialiniai darbuotojai teikia informavimo, konsultavimo, atstovavimo, tarpininkavimo paslaugas, specialiu transportu lydi gyventoją už įstaigos ribų.

Skip to content