Menu Close

Kokie reikalingi dokumentai, norint apsigyventi stacionarioje socialinės globos įstaigoje?

Asmuo, norintis gauti socialines paslaugas, turi pateikti socialiniam darbuotojui visą būtiną informaciją, susijusią su asmens poreikio socialinėms paslaugoms vertinimu:

1. asmens prašymą (jo globėjo);

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3. pensininko pažymėjimą ir jo kopiją;

4. tremtinio statusą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją (jei asmuo turi);

5. specialiųjų poreikių nustatymo pažymą ir neįgaliojo pažymėjimą (jei turi nustatytus specialiuosius poreikius arba darbingumo lygį);

 6. medicininių dokumentų išrašą F 027/a (iš poliklinikos) su Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvadą dėl pensionato profilio – bendro tipo ar psichoneurologinio;

7. pažymą apie gaunamas pajamas.

Visus išvardintus dokumentus reikia pateikti savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.

 

 

Skip to content