Menu Close

Kokia atvykimo tvarka?

Mūsų globos namuose asmenys apgyvendinami pagal Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nukreipimą.

 

Prieš apgyvendinant asmenį globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į globos namus. Siuntimą išrašo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Siuntimas per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui). Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi globos namuose.

 

Jei globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo įrašomas į Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  sudaromą asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

 

Jeigu asmuo neapsigyvena globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

Skip to content