Menu Close

GEDULO IR VILTIES DIENA

Gedulo ir vilties diena skirta sovietų vykdytiems trėmimams prisiminti, pagerbti jų aukas. Ta proga Tremtinių globos namuose vyko iškilmingas minėjimas. Jo metu visa bendruomenė giedojo Lietuvos himną, kalbėjo namų direktorius Artūras Melianas, senjorai skaitė savo eiles, dainavo patriotines dainas. Popietės metu tremtiniai dalijosi savo skaudžiais atsiminimais, sklaidė nuotraukas. Nors ir labai sunku išgyventi viską iš naujo, bet turime apie tai kalbėti, kad tai daugiau niekada nepasikartotų.

          

Skip to content